Příklady z matematiky

Výrokem se rozumí sdělení, u něhož má smysl otázka, zda je, či není pravdivé.

 

Příklady výroků:

 

1. Úhlopříčky čtverce se navzájem půlí.

2. Číslo 5 je sudé.

3. Praha je hlavní město Slovenska.

4. Pro všechna reálná čísla a, b platí: ( a + b )2 = a2 + 2ab + b2 .

 

Výroky č.1 a č.4 jsou pravdivé. Výroky č.2 a č.3 jsou nepravdivé.

 

 

Příklady výpovědí, které nejsou výroky:

 

Kolikátého dnes je?

Jdi pryč!

Praha je číslo přirozené

( a + b )2 = a2 + 2ab + b2

Na Hromnice o hodinu více.

 

Výroky tedy nejsou otázky, příkazy, básnické obraty, nesmysly apod.

Výroky