§ Exponenciální rovnice

 

§ Logaritmické rovnice

 

§ Exponenciální a logaritmické nerovnice

 

§ Úpravy goniometrických výrazů

 

§ Goniometrické rovnice a jejich soustavy

 

§ Goniometrické nerovnice

Příklady z matematiky

Nealgebraické výrazy