Deskriptivní geometrie
Geometrie v prostoru
   Geometrie v prostoru          Mongeovo promítání          Odkazy

Krychle - pohledy

Nadhled zleva


Nadhled zprava


Podhled zleva


Podhled zprava