Deskriptivní geometrie
   Geometrie v prostoru          Mongeovo promítání          Odkazy

   Mongeovo promítání

   Zobrazení jehlanu

   Průsečík přímky s jehlanem