Deskriptivní geometrie
   Geometrie v prostoru          Mongeovo promítání          Odkazy

  Geometrie v prostoru

  Pohledy:

  pohledy na krychli
  pohledy na jehlan


  Řezy krychle:

řez ABH
řez č.1
řez č.2
řez č.3
řez č.4

Řezy jehlanu:

řez č.1
řez č.2
řez č.3

Průsečnice rovin:

př. č.1
př. č.2
př. č.3

Průsečík přímky a roviny:

př. č.1