Příklady z matematiky

Rovnice s parametrem

Příklad 1:       

             Řešte v R rovnici s parametrem aÎR:             

Příklad 2:       

             Řešte v R rovnici s parametrem kÎR:            

Příklad 3:       

             Řešte v R rovnici s parametrem aÎR:             

Příklad 4:       

             Řešte v R rovnici s parametrem mÎR:           

Příklad 5:       

             Řešte v R rovnici s parametrem aÎR:             

Příklad 6:       

             Řešte v R rovnici s parametrem kÎR:            

Příklad 7:       

             Řešte v R rovnici s parametrem pÎR:            

Příklad 8:       

             Řešte v R rovnici s parametrem pÎR:            

Příklad 9:       

             Řešte v N rovnici s parametrem aÎN:            

Příklad 10:     

             Řešte v R rovnici, kde a,b jsou reálné parametry různé od nuly:                    

Příklad 11:     

             Řešte v R rovnici, kde a,b jsou reálné parametry :                                            

Příklad 12:     

             Řešte v R rovnici, kde a, b, c jsou reálné parametry :