Příklady z matematiky

Soustavy dvou rovnic, z nichž jedna je kvadratická

Příklad 1:                                                                                      Příklad 2:

Příklad 15:                                                                                    Příklad 16:

Příklad 3:                                                                                      Příklad 4:

Příklad 13:                                                                                    Příklad 14:

Příklad 5:                                                                                      Příklad 6:

Příklad 7:                                                                                      Příklad 8:

Příklad 9:                                                                                      Příklad 10:

Příklad 11:                                                                                    Příklad 12:

Příklad 21:                                                                                    Příklad 22:

Příklad 17:                                                                                    Příklad 18:

Příklad 19:                                                                                    Příklad 20:

Příklad 23: