Příklady z matematiky

             Soustavu třech rovnic o třech neznámých můžeme obecně zapsat:

ax + by +cz = d

ex + fy + gz = h

ix + ky + lz = m

                                      

kde a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m  jsou reálná čísla, x, y, z  jsou proměnné.

             Řešení soustavy lineárních rovnic se třemi neznámými je uspořádaná trojice, která je řešením každé rovnice soustavy.

             Tyto soustavy řešíme metodou sčítací nebo dosazovací.

 

V R3 řešte soustavy:

 

Příklad 1:                                                                         Příklad 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad 3:                                                                         Příklad 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad 5:                                                                         Příklad 6:

 

 

 

 

 

 

 

Příklad 7:                                                                         Příklad 8:

 

 

 

 

 

 

Příklad 9:                                                                         Příklad 10:

 

 

 

 

 

 

Příklad 11:                                                                       Příklad 12:

 

 

 

 

 

 

Příklad 13:                                                                       Příklad 14:

 

 

 

 

 

 

Příklad 15:                                                                       Příklad 16:

 

 

 

 

 

 

Příklad 17:                                                                       Příklad 18:

Soustavy lineárních rovnic o třech neznámých