Příklady z matematiky

               y = -2x + 5 / (-1)

               y = -2x -7

             -y = 2x –5

               y = -2x - 7

               0 = -12

 

 

 

 

 

                      soustava nemá řešení