Příklady z matematiky

               3x – 5y = 11    / (-2)

             6x – 10y = 22

          -6x + 10y = -22

             6x – 10y = -22

                         0 = 0

 

 

 

 

                      rovnice má nekonečně mnoho řešení