Příklady z matematiky

Algebraické rovnice a jejich soustavy