Krátkodobé úkoly

Jejich plnění je nutné pro efektivní práci v hodině. Za správná originální řešení je možné získat malou jedničku. Podobné úlohy se mohou objevit v testech.

 1. TŘÍDĚNÍ
  Do pracovní složky na vašem PC uložte dokument Třídění (Klik pravým tlačítkem a volba 'Uložit cíl jako'). Prostudujte výukový materiál. Poslední stranu s doplněnou tabulkou můžete odeslat mailem
 2. Do pracovní složky na vašem PC uložte dokument Procedury2 (Klik pravým tlačítkem a volba 'Uložit cíl jako'). Otevřete dokument a proveďte rozbor činnosti programů a procedur dle pokynů. Výsledky můžete odeslat mailem
 3. Do pracovní složky na vašem PC uložte program z tohoto archivu. Program VEKTORY.PAS provádí operace s vektory pomocí procedur a funkcí (viz práce ve škole). Program prostudujte a upravte dle níže uvedených pokynů:
  • vytvořte proceduru nebo funkci VELIKOST, která vypočte velikost zadaného vektoru, začleňte ji do programu tak, aby se postupně vypočetly a zobrazily velikosti vektorů u, v, u+v, u-v.
  • vytvořte proceduru VSTUP s jedním parametrem volaným odkazem typu VEKTOR, která zajistí vyžádání a uložení souřadnic daného vektoru
  • upravte první řádky hlavního programu tak, aby pro vstup souřadnic vektorů u a v byla využita procedura VSTUP.
  • použijte funkci KOLME nebo KOLME1 tak, aby se ověřila kolmost i těchto dvojic vektorů: u a u+v, v a u+v, u a u-v, v a u-v včetně tisku informace, která dvojice se právě ověřuje.
 4. Sestavte program pro práci s komplexními čísly:
  • deklarujte vhodný uživatelský typ pro práci s kompl. čísly a deklarujte proměnné A, B, C typu komplexní číslo
  • vytvořte a použijte proceduru pro zadání komplexního čísla
  • vytvořte proceduru pro tisk komplexního čísla (z proměnné typu kompl. číslo) ve tvaru a + bi
  • vytvořte a použijte procedury pro určení součtu, rozdílu a součinu komplexních čísel
  • vytvořte a použijte proceduru nebo funkci pro určení velikosti komplexního čísla
 5. Sestavte program pro práci s body v rovině:
  • deklarujte vhodný uživatelský typ pro práci s body určenými pomocí souřadic v rovině a deklarujte proměnné A, B, C typu bod
  • vytvořte a použijte proceduru pro zadání souřadnic bodu
  • vytvořte proceduru pro tisk souřadnic bodu (z proměnné typu bod) ve tvaru A =[x; y]
  • vytvořte a použijte proceduru pro určení středu zadané úsečky
  • vytvořte a použijte proceduru nebo funkci pro určení velikosti zadané úsečky

Řešení posílejte mailem.

Využívejte konzultací.