Příklady z matematiky

Celá základní množina                                               množina P